خیلی فوری و مهم « بسمه تعالي »

آگهي استخدام پیمانی

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد در نظر دارد از محل مجوز شماره 448114 مورخ 25/12/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تعداد 987 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق امتحان كتبي ( در حيطه هاي عمومي و تخصصي) و مصاحبه پس از طي مراحل گزينش به صورت پیمانی استخدام نمايد. متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از شرایط از روز پنج شنبه مورخ 31/04/95 لغایت چهار شنبه مورخ 06/05/95 به مدت هفت روز به آدرس اینترنتی:

http://www.sanjesh.org
مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام اقدام نمایند.

ارسال : حاج حسن رضا رضائیان

منبع : نیگنان آوای آشنا |استخدام
برچسب ها : مورخ ,استخدام ,شنبه مورخ